AFVANDING ER HELT AFGØRENDE

 

Utilstrækkelig afvanding medfører store tab af værdier og store samfundsøkonomiske tab.

 

Aktuelt

 

Middelfart Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Middelfart Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

 

Middelfart Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Middelfart Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.

 

Middelfart Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Middelfart Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.

 

 

DET ARBEJDER MIDDELFART VANDLØBSLAUG FOR

 

Middelfart Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Middelfart Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Middelfart Kommune.

 

 

Middelfart Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

 

 

Middelfart Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke skal gentages i Middelfart.

 

 

 

Middelfart Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene. Middelfart vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.

 

NYT PÅ SIDEN !

 

 

Generalforsamling: Tordag d. 11. februar

kl. 19.00 afholdes generaforsamling i Ejbyhallen. Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 

 

 

Se vores nye grødeskæringskort og link til regulativer og målinger af vandføringsevne på Vandløbssiden. Klik her.

Middelfart Vandløbslaug - v/ formand Jesper Haarslev, email: jh40815996@gmail.com - mobil nr. 40 81 59 96