Middelfart Vandløbslaug.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. december 2012 hos Centrovice Kl. 19.30

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
  • Referatet godkendt med rettelser. Bestyrelsen har besluttet at referatet fremover laves i forbindelse med bestyrelsesmødet.
 1. Regnskab/ kontigent opkrævning har alle betalt.
  • Foreløbig opkrævet 24500 kr. af 53 medlemmer, der mangler betaling fra 6 medlemmer.
 1. Generalforsamling. Skal vi have en oplægsholder, hvem er på valg og hvem ønsker genvalg.
  • Generalforsamling torsdag den 7 februar 2012 kl. 19.00. Der serveres kaffe/kage samt øl el. vand. Bestyrelsen forespørger Middelfart Kommune om at komme med et aktuelt indlæg på vandløbsområdet. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Poul Erik Jørgensen (modtager genvalg) og Bjarne Lind samt supplanterne Yvonne Hummelmose (modtager ikke genvalg) og ved lodtrækning Jørgen Damgaard (modtager genvalg). Det undersøges om der kan komme endnu en oplægsholder. I beretningen skrives der lidt om de forskellige vandløbsområder.
 1. Vores hjemmeside opdatering af denne mm.
  • Hjemmesiden opdateres snarest.
 1. Skal vi have et møde med Middelfart Kommune nu hvor vi ikke har været tilsyn.
  • Da Vandløbstilsyn blev aflyst pga. vejret, satses der på at arrangere et nyt vandløbstilsyn så snart vejret tillader.
 1. Regnvandsbassiner. Når et teknisk anlæg bliver til beskyttet natur (§3 område). Sagen er blevet drøftet.
 2. Næste møde/ generalforsamling.
  • Næste møde 30/1/2013 på centrovice kl. 19.30 (forberedelse generalforsamling).
 1. Eventuelt.
  • Indmeldelse i Danske vandløb pris 800 kr.

Referent: Bestyrelsen

 

Middelfart Vandløbslaug - v/ formand Jesper Haarslev, email: jh40815996@gmail.com - mobil nr. 40 81 59 96