Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Middelfart Vandløbslaug, afholdt 7. februar 2012 på Centrovice.

Tilstede:

Jesper Haarslev

Anders Møllegård Kolind

Poul Erik Jørgensen

Leif Petersen

Mads Greve

Carsten Jensen

Kim Ellebæk

Ikke tilstede:

Bjarne Lind

Jørgen Damgård

Peder Olesen

Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Jesper Haarslev – formand og delvis sekretær.

Anders Møllegård Kolind - næstformand

Poul Erik Jørgensen – kasserer og delvis sekretær.

Næste møde:

Næste møde blev aftalt til d. 14. marts – 2013.

Jesper Haarslev undersøger muligheden for at bruge kommunens lokale i Ejby Rådhus til bestyrelsesmødet.

Poul Erik Jørgensen

 

Middelfart Vandløbslaug - v/ formand Jesper Haarslev, email: jh40815996@gmail.com - mobil nr. 40 81 59 96