Referat at bestyrelsesmøde d. 20. Juni 2013 på Ejby Rådhus Kl. 19.30

 

 

1.Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt

 

2.Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 

3.Orientering v. formanden:

 

DV-vandløbstjek app, div. vedr. DV samt Middelfart Vandløbslaug.

 

4.Anders orienterer vedr. projekt i Hybæk. Sandfang Hygind bæk og Hybæk, genopretning i Hybæk (sten og gydegrus) sportsfiskerne kører gydegrus ud med trillebør.

 

5.Henvendelsen fra Finn Nielsen i Viby Å systemet, Poul Erik orientere om tilsynet. Bestyrelsen har drøftet sagen, og foretager sig ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

 

6.Middelfart vandløbslaug (Poul Erik, Anders og Peder) og Middelfart Kommune har været på tilsyn i Viby Å den 20 juni. Der orienteres om tilsynet. Bestyrelsen skal følge op på vedligeholdelsen i kommende sæson. Kommunen er åben for dialog. Vi skal ringe hvis vi observere noget forkert.

 

7.Grødeskæringen starter snart, hvilke tiltag skal vi gøre for at sikre at Kommunen gør det regulativerne forskriver? Er kort over antal grødeskæringer nok? Jesper fremviser kort eksempel. Bestyrelsen har besluttet at Jesper udfærdiger kort over grødeskæring snarest. Kortene sendes til medlemmer på mail, samt lægges på hjemmesiden.

 

8.Vandplan: Kommende høring, hvad kan/skal vi gøre? Tages op på næste møde.

Er der nogle som skal med til stor mødet vedr. vandplanerne i Lillebæltshallerne i Middelfart den 24. juni kl. 19.00 - 21.30. pris 100kr. tilmelding senest 20. juni hos Centrovice. Leif Petersen og Jesper Haarslev.

 

9.Næste møde. Torsdag 3. Oktober på Ejby Rådhus

 

10.Diverse/eventuelt.

 

12. juni tilsyn Aulby Mølle Å, Erik Madsen og Ken fra Middelfart Kommune, Leif Petersen fra Aulby mølle made. Et sandfang oprenses nu, et til efteråret

God dialog.

 

Middelfart Vandløbslaug - v/ formand Jesper Haarslev, email: jh40815996@gmail.com - mobil nr. 40 81 59 96